กู้ยืมเงิน แต่ไม่มีสัญญาต้องทำอย่างไรในปีที่มีแต่ความวุ่นวายปัญหาที่ไม่เคยหมดไปก็ยังอยู่กับเราเสมอ คือการยืมเงินกันหรือเรียกอีกอย่างว่าการกู้ยืมเงิน ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องหรือเพื่อน …

You may also like these