ข่าวดีลูกหนี้ล่าสุด ช่วยเหลือคนจ่ายหนี้ไม่ไหว กู้บ้าน-กู้รถ-บัตรเครดิต รีบลงทะเบียนด่วนข่าวดีลูกหนี้ล่าสุด ช่วยเหลือคนจ่ายหนี้ไม่ไหว กู้บ้าน-กู้รถ-บัตรเครดิต รีบลงทะเบียนด่วน
#ข่าวดีลูกหนี้ #กู้บ้าน #กู้รถ #ทางด่วนแก้หนี้
ท่านที่สนใจสามารถกรอกยื่นคำขอแก้หนี้ผ่านทาง ทางด่วนแก้หนี้ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้…
1. เข้าหน้าเว็บไซต์ ทางด่วนแก้หนี้ คลิก

2. อ่านข้อตกลงในการใช้งาน จากนั้นคลิกยอมรับข้อตกลงในการใช้งานทางด่วนแก้หนี้ แล้วกดยอมรับ

3. กรอกชื่อ – นามสกุล / ชื่อนิติบุคคล (บริษัท ห้างหุ้นส่วน องค์กร)

4. เลือกประเภทรหัสอ้างอิงบุคคล/นิติบุคคล มีให้เลือก 3 ประเภท ได้แก่ เลขบัตรประจำตัวประชาชน, เลขที่หนังสือเดินทาง และเลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล จากนั้นกรอกเลขประจำตัวให้ครบถ้วน

5. กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ และอีเมล หากไม่มีอีเมล ให้เว้นช่องอีเมลไป6. เหตุผลหรือคำอธิบายประกอบคำขอ ช่องนี้ให้ใส่ข้อมูลสำคัญที่ต้องการขอความช่วยเหลือจากสถาบันการเงิน พร้อมระบุเหตุผล เช่น ถูกพักงานในช่วงโควิด 19 ทำให้ขาดรายได้และไม่สามารถชำระหนี้สินได้ตามเดิม รวมถึงข้อมูลการค้างชำระนานเท่าไร หรือมีสถานะทางคดีหรือไม่

7. เลือกผู้ให้บริการทางการเงินที่เราต้องการขอความช่วยเหลือ

8. เลือกแนวทางที่ต้องการเสนอให้สถาบันการเงินพิจารณาช่วยเหลือ ให้เลือกได้ไม่เกิน 3 ข้อ ประกอบด้วย

– ยืดระยะเวลาชำระหนี้
– พักชำระเงินต้น
– ลดอัตราดอกเบี้ย
– ยกเว้นหรือผ่อนปรนดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้
– ต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติม
– เปลี่ยนประเภทหนี้ เพื่อให้ดอกเบี้ยถูกลง
– ปิด/ชำระหนี้เร็วขึ้น
– อื่น ๆ พร้อมระบุข้อความลงไป

9. เลือกผลิตภัณฑ์ที่เราเป็นหนี้ ได้แก่ บัตรเครดิต, บัตรกดเงินสด, สินเชื่อส่วนบุคคล, สินเชื่อจำนำทะเบียน, สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย, สินเชื่อเช่าซื้อ ลิสซิ่ง เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์, สินเชื่อประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
(SOURCE : and 1213.or.th)
10. ระบุสาขาที่ทำสัญญา
11. สำหรับผู้ที่ต้องการขอความช่วยเหลือ ทางด่วนแก้หนี้ เพียงผลิตภัณฑ์เดียว เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วให้คลิก “กดเพื่อขอรหัสติดตามเรื่อง” แต่สำหรับผู้ที่ต้องการส่งคำขอหลายผลิตภัณฑ์ ให้คลิก “เพิ่มผลิตภัณฑ์” หรือสำหรับผู้ที่ต้องการส่งคำขอแก้หนี้สถาบันการเงินอื่นเพิ่มเติม ให้คลิก “เพิ่มผู้ให้บริการทางการเงิน” จากนั้นกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามหัวข้อเดิม แล้วคลิก “กดเพื่อขอรหัสติดตามเรื่อง”
12. รหัสติดตามเรื่อง จะถูกส่งมาที่ SMS เบอร์โทรศัพท์มือถือที่กรอกไว้ ให้นำรหัสนั้นไปกรอกตรงช่อง “กรอกรหัสติดตามเรื่อง” จากนั้นคลิกส่งข้อมูล เป็นอันเสร็จสิ้นการส่งคำขอ
อย่างไรก็ตาม ให้ทุกท่านเก็บรหัสติดตามเรื่องไว้ เพื่อใช้ในการตรวจสอบสถานะ สอบถามข้อมูลความคืบหน้าต่าง ๆ ของทางด่วนแก้หนี้ โดยสามารถตรวจสอบสถานะได้ คลิกที่นี่

หลังส่งคำขอแล้ว ศคง. จะจัดส่งข้อมูลคำขอแก้หนี้ไปยังสถาบันการเงินที่ระบุไว้ ตามปกติจะใช้เวลาพิจารณาแต่ละกรณีประมาณ 7-10 วัน ซึ่งผู้ให้บริการจะติดต่อแจ้งผลการพิจารณาให้ลูกค้าทราบผ่านช่องทางที่ให้ข้อมูลไว้ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล ภายใน 15 วัน หลังจากยื่นเรื่อง หากลูกค้ายังไม่ได้รับการติดต่อ สามารถโทร. ตรวจสอบผลการพิจารณาเบื้องต้นได้ที่ ศคง. หมายเลข 1213

รูปภาพและสื่อ PICTURE AND NEWS :
ทำเพื่อการศึกษาและความบันเทิงไม่มีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์
Made for education and entertainment no copyright infringement intended

You may also like these