ทำสัญญากู้ยืมเงิน แต่ไม่ได้ระบุวันที่ใช้เงิน

You may also like these