บอนไซล่อรากไทรตอน 2 เสียบยอดช้อนเงินช้อนทอง,สร้างงานอาชีพรายได้ อย่างยั่งยืนด้วยวัตถุดิบในท้องถิ่นมาดูวิธีการเสียบยอดไทรช้อนเงินช้อนทองกับต้นตอของรากไทร นำเสนอ 2 วิธีการคือ 1.การผ่าลิ่ม 2.การผ่าข้าง และมี 3 ลักษณะ การเสียบ 4 ยอด , 2 ยอด …

You may also like these