ประกันโควิดกรุงไทย ซื้อออนไลน์ ด้วยกรุงไทยNEXT #coachพัชคำอธิบายเพิ่มเติม

จุดเด่นผลิตภัณฑ์
1)คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 100,000 บาท และค่าชดเชยการเจ็บป่วยระยะโคม่าถึง 1,000,000 บาท

2)เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นที่ 250 บาท เท่ากันทุกเพศ ทุกอายุ
 
3)ขยายความคุ้มครองภาวะแทรกซ้อน และผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน COVID-19

 4)ขยายความคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อ COVID-19 สำหรับบุคคลในครอบครัว สูงสุด 10,000 บาท

ข้อควรรู้

1)ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น

2)รับประกันวินาศภัยโดย บมจ.ทิพยประกันภัย 

3)บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว00009/2548

4)ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

5)ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์

#ประกันโควิด19 #ซื้อประกันโควิด #ซื้อประกันโควิดออนไลน์

#ประกันโควิด #กรุงไทยNEXT #โควิด19

You may also like these