ปลดล็อค ให้ผู้ติดเครดิตบูโร ด้วยการออกกฎหมาย ล้างมลทินผู้ติดบูโรการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ ภายหลังวิกฤตโควิด สิ่งที่ควรทำคือ การออกพระราชบัญญัติล้างมลทินผู้ติดเครดิตบูโร เพื่อให้ กลับเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อีกครั้งหนึ่ง​

You may also like these