รอบทิศถิ่นไทย "ธ.ออมสิน ช่วยลูกหนี้กระทบโควิด" ข่าวค่ำ วันที่ 4 มิถุนายน 2564 #NBT2HDธนาคารออมสิน ได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้สินเชื่อของธนาคาร ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยครอบคลุมลูกหนี้สินเชื่อทุกประเภท เพื่อลดภาระการผ่อนชำระหนี้รายเดือน ติดตามได้จากรายงาน

You may also like these