ระวังบัตรเครดิต!! จ่ายขาด 270 บาท เจอคิดดอกเบี้ย 213 บาท จากเงินต้นทั้งหมด

You may also like these