วิธีเปลี่ยน/ตั้ง usernameและpassword ของกรุงไทย-วิธีเข้าไปเปลี่ยนเพื่อตั้งชื่อผู้ใช้งาน krungthainext,ktbnetbank
-ต้องมีชื่อผู้ใช้งาน(username) และรหัสผ่าน(password) ที่ได้จากธนาคารแล้วสามารถมาเปลี่ยนเองได้โดยต้องเข้าไปใน ktbnetbank

อยากเลี้ยงน้ำพิเศษ👇👇 A pie ให้กำลังใจกันได้ 🙏🙏

มาพูดคุยกันได้ 👇👇A pie

You may also like these