วิธีเปิดบัญชีธนาคาร กรุง ไทย ออนไลน์ 2563 ผ่านแอพ Krungthai Nextวิธีเปิดบัญชี ออนไลน์ กรุงไทย ผ่านแอพ Krungthai Next สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก รับฝาก ลูกค้าบุคคลธรรมดา อายุขั้นต่ำ 15 ปีขึ้นไป

📌 เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก
📌 ผู้ฝากต้องสมัครใช้บริการ Krungthai NEXT โดยตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ Krungthai NEXT ตามที่ธนาคารกำหนด
📌 จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง (มิ.ย. และ ธ.ค.)
📌 ไม่สามารถเปิดบัญชีร่วมได้
📌 อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม 📍

#เปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย #เปิดบัญชีออนไลน์ #วิธีเปิดบัญชีออนไลน์กรุงไทย

You may also like these