สมัครใช้บริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล หรือ บริการ NDID ผ่านแอป K-Plus แบบง่ายๆสอนสมัครใช้บริการ NDID หรือบริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (แบบออนไลน์) เพื่อความสะดวกในการสมัครใช้บริการต่างๆของภาครัฐและเอกชน ในรูปแบบออนไลน์ …

You may also like these