หนี้ท่วม!! จ่ายไม่ไหว! "ประนอมหนี้" ยังไงต้องดู! | คลายทุกข์ประชาชน | EP.13การประนอมหนี้ คือ การที่ลูกหนี้ขอทำความตกลงในเรื่องหนี้สินกับบรรดาเจ้าหนี้หลังมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด โดยลูกหนี้ขอชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้แค่เพียงบางส่วน หรือโดยขอลดหย่อนผ่อนผันเป็นประการอื่น จำนวนหนี้ที่ยอมลดให้จะมากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับการต่อรองระหว่างเจ้าหนี้ แม้บางครั้งจะได้รับการชำระหนี้ไม่สูงแต่ถือว่าดีกว่าไปฟ้องร้อง ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายทางศาล และเป็นการรักษาชื่อเสียงของเจ้าหนี้ รวมทั้งกิจการลูกหนี้ก็ไม่ต้องตกเป็นการล้มละลาย

ทนายที่จะให้ความรู้ในวันนี้
ทนายเก้า ปิ่นศิริ

กดติดตาม (Subscribe) MVTV Thailand
👉Facebook :
👉ดาวน์โหลด App iphone :
👉ดาวน์โหลด App android :
เยี่ยมชมเว็บไซต์ :
ติดต่อด้านสื่อ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ โทร 1264

#คลายทุกข์ประชาชน
#หนี้สิน
#ประนอมหนี้
#ลูกหนี้

You may also like these