หลักฐานการกู้,สัญญากู้ยืมเงินเขียนเองง่ายนิดเดียว คุยกฎหมาย มีคำแนะนำการเขียนหลักฐานการกู้ยืมให้ค่ะ#หลักฐานการกู้ยืมเงิน กฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 653 วรรคหนึ่ง ได้ว่าหลักกฎหมายโดยมีใจความว่า “การกู้ยืมเงินกว่า 2,000 บาท ขึ้นไปนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานแห่งการกู้เป็นหนังสือ อย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญ จะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่ และการกู้ยืมเงินถือเป็นการยืมใช้สิ้นเปลืองอย่างหนึ่ง จึงสมบูรณ์เมื่อมีการส่งมองเงินให้แก่กัน

#หลักฐานการกู้ยืมเงิน #กฎหมาย #สัญญากู้ #แพ่งและพาณิชย์ #เรียนกฎหมายง่ายนิดเดียว #กู้ยืมเงิน #มาตรา653 #กู้เงิน #กู้เงินออนไลน์ #น้องกฎหมายออนไลน์Channel #บรรยายเนติ #เตรียมสอบเนติ

ช่องยูทูป= น้องกฎหมายออนไลน์ Channel

You may also like these