อยากรู้ ELN ต้องถามเรา EP. 4 – ลงทุนระยะสั้น ดอกเบี้ยสูงอีกหนึ่งทางเลือกของการลงทุน บริหารความมั่งคั่ง บริหารการลงทุนใน ELN (หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง) ELN (หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง) คืออะไร? เป็นชื่อย่อมาจากคำว่า “Equity Linked Note” …

You may also like these