อัพเดทใหม่ | วิธีเปลี่ยนเครื่องใช้เบอร์เดิม ผ่านแอพ k plusอัพเดทใหม่ล่าสุด | วิธีเปลี่ยนเครื่องใช้เบอร์เดิม ผ่านแอพ k plus

วิธียกเลิกเบอร์เดิม สมัครเบอร์ใหม่ผ่านตู้

วิธีสมัครเบอร์ใหม่ อัพเดท

รวมคลิปการใช้งาน k plus

#เปลี่ยนเครื่อง #kplus #kbank #kplusเปลี่ยนเครื่องเบอร์เดิม

You may also like these