เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน 270564 เรื่อง : ธปท.ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยระยะที่ 3เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน 270564 ช่วงแรก
เรื่อง : ธปท.ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยระยะที่ 3
สัมภาษณ์ : คุณวิเรขา สันตะพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย

You may also like these