เครดิตบูโรเก็บข้อมูลไว้กี่ปี และอัพเดทข้อมูลทุกๆกี่เดือน | Koy My Property Proเครดิตบูโรเก็บข้อมูลไว้กี่ปี และอัพเดทข้อมูลทุกๆกี่เดือน หลักเกณฑ์ที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินพิจารณาว่าจะได้รับการอนุมัติสินเชื่อต่างๆ เช่น สินเชื่อบ้าน สินเชื่อเงินสด …

You may also like these