เครดิตบูโร ตัวชี้วัดความน่าเชื่อถือในการปล่อยกู้ให้กับผู้ขอสินเชื่อจากธนาคารเครดิตบูโร ตัวชี้วัดความน่าเชื่อถือในการปล่อยกู้ให้กับผู้ขอสินเชื่อจากธนาคาร

– เครดิตบูโรคืออะไร
– สามารถขอข้อมูลเครดิตบูโรของตนเองได้จากที่ไหน
– วิธีการอ่านเอกสารข้อมูลเครดิตบูโร
– สถานะของเครดิตบูโรบ่งบอกอะไรบ้าง
– ธนาคาร ตีตัวเลขของเครดิตสกอร์ขึ้นมาจากอะไร
– ถ้าเรามีเครดิตสกอร์ที่ต่ำ เราจะทำให้สกอร์เราขึ้นมาอยู่ในเกณฑ์ปกติได้อย่างไร

You may also like these