🕵♂📜🏘เครดิตบูโร เรื่องสำคัญที่ผู้ขอสินเชื่อต้องรู้🕵♂📜🏘เครดิตบูโรคือ ข้อมูลที่แสดงความน่าเชื่อถือทางการเงิน ซึ่งเกิดจากประวัติการชำระหนี้ จึงเป็นเอกสารสำคัญที่ธนาคารจะใช้ประกอบการพิจารณาสินเชื่อ

หากมีประวัติผิดนัดชำระหนี้บ่อยครั้งการขอสินเชื่อก็อาจจะไม่สำเร็จ เพราะเท่ากับว่าที่ผ่านมาไม่มีความสามารถในการชำระหนี้หรือไม่มีวินัยทางการเงิน
ข้อมูลที่แสดงในเครดิตบูโรคือข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการชำระหนี้
เครดิตบูโรเก็บข้อมูลจากสถาบันการเงินที่เป็นพันธมิตร ทั้งธนาคาร ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์อื่นๆ ไม่รวมค่าบริการสาธารณูปโภค
ข้อมูลเครดิตบูโรจะถูกเก็บไว้ไม่เกิน 3 – 5 ปี
ผู้ประกอบการสามารถยื่นขอข้อมูลเครดิตบูโรของตนเองได้ที่ศูนย์ข้อมูลเครดิตบูโร เคาท์เตอร์ธนาคาร โมบายแบงค์กิ้งของธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารกรุงไทย มีค่าบริการครั้งละ 100 บาท

ติดตามความรู้ ทริค อสังหาริมทรัพย์ ดีๆ ได้ที่แฟนเพจ

ขอบคุณที่รับชม

#ล้างเครดิตบูโร
#เช็คเครดิตบูโร
#เช็คเครดิตบูโรออนไลน์
#เครดิตบูโรติดกี่ปี
#เช็คเครดิตบูโรออนไลน์
#สถานะบัญชีเครดิตบูโร

You may also like these