เปิดมาตรการใหม่ คล้ายคนละครึ่ง แจกคนละ 7000 บาท ไว้จ่ายค่าสินค้า อาหาร เครื่องดื่ม เยียวยารอบ3เราชนะเปิดรายละเอียดเบื้องต้น “ยิ่งใช้ยิ่งได้” โครงการใหม่ป้ายแดงจากรัฐบาล ล่าสุดวันนี้ 5 พ.ค.64 ครม.เคาะอนุมัติในหลักการ โดยรัฐจะให้ E-Voucher สำหรับใช้จ่ายสูงสุด 7000 บาทต่อคน …

You may also like these