เรื่องนี้ควรรู้ไว้ “แชทยืมเงิน” เท่ากับทำสัญญากู้เงิน เป็นหลักฐานฟ้องร้องตามกฏหมายได้รายละเอียดวิดีโอนี้เกี่ยวกับ :เรื่องนี้ควรรู้ไว้ “แชทยืมเงิน” เท่ากับทำสัญญากู้เงิน เป็นหลักฐานฟ้องร้องตามกฏหมายได้

You may also like these