#โครงการรัฐบาลช่วยเหลือเยียวยา#ครม.อนุมัติเพิ่ม 3 โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน!!!จากกรณี เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2563 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติ 4 โครงการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยแก่ประชาชนกลุ่มต่างๆ 3 โครงการนอกจากโครงการเราไม่ทิ้งกัน และโครงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร#โครงการรัฐบาลช่วยเหลือเยียวยา#ครม.อนุมัติเพิ่ม 3 โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน!!!#โครงการรัฐบาลช่วยเหลือเยียวยา#ครม.อนุมัติเพิ่ม 3 โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน!!!

You may also like these