k plus อยู่ต่างประเทศ เปลี่ยนเบอร์ได้ไหมขั้นตอยการเปลี่ยนเบอร์ในขณะที่อยู่ต่างประเทศ กรณีมีบัตร ATM

1.วิธียกเลิกเบอร์เก่าผ่านตู้ ATM :

2.วิธีสมัครเบอร์ใหม่ ผ่านตู้ATM :

3.วิธีติดตั้งแอพ k plus เมื่ออยู่ต่างประเทศ :

4.วิธีตั้งค่า เปิดใช้งาน wifi :

#kplus #เปลี่ยนเบอร์ #kbank #กสิกร

You may also like these