วิธีสมัคร

กรุงไทย next

(Vlog : 52) วิธีการสมัครสอบ ข้าราชการท้องถิ่น 2564 วิธีจ่ายเงิน ผ่านแอพ ธนาคารกรุงไทย NEXT ท้ายคลิป

1. ผู้สมัครสอบต